کلیه متخصصان و فناوران می توانند درخواست خود را برای رفع نیاز فناورانه اعلام شده از طریق مسیرهای ارتباطی با ما مکاتبه نمایند.

ارسال پاسخ

شماره درخواست : REQ947170103
تاریخ اعلام :15 دی ماه 94
تاریخ انقضا : 15 بهمن ماه 94


عنوان نیاز فناورانه :

کاهش درصد جداسازی روغن ارده از حلوا ارده نهایی(محصول نهایی)

پیشینه موضوع :

تولید حلوا ارده در ایران به شکل سنتی بوده و در طی فرایند تولید موارد ذیل به شکل بسیار ابتدایی صورت می گیرد. دانه کنجد چه به حالت برشته ویا معمولی تحت پرس قرار می گیرد و روغن آن جدا می گردد. جهت تسریع جداسازی روغن از کنجاله همراه، آب عمل دو فاز شدن را انجام می دهد که در نهایت ارده تولیدی به حلوا اضافه و حلوا ارده تهیه می گردد.معمولا تولید سنتی هزینه بر و در مواردی غیر اقتصادی می باشد و سبب بهدر رفتن سرمایه می گردد. در تمامی کارخانجات سنتی مشکل دو فاز شدن روغن از محصول با نسبت های متفاوت وجود دارد(ایجاد حالت دوفازی بستگی به شرایط تولید (عملیات تولید) دارد) در همین راستا تولیدکننده به دنبال بهره گیری از روش های نوآورانه در کاهش درصد دو فازی(جدا شدن روغن حلوا ارده و جمع شدن روی آن) در محصول می باشد.

حوزه تخصصی :

غذایی

شرح نیاز فناورانه :

یک شرکت تولید کننده حلوا ارده تمایل دارد درصد جداسازی روغن ارده از حلوا ارده نهایی را کاهش و حتی به صفر برساند. محصولات نهایی حلوا ارده هم در محیط بیرون و هم در محیط داخل یخچال تمایل به دو فاز شدن دارند(البته درصد دو فاز شدن محصول در محیط سرد کمتر می باشد.) شرکت تمایل دارد در صورت امکان با استفاده از راهکارهای نوآورانه و یا تغییر فرمولاسیون این حالت دو فازی را به حداقل برساند.

فازهای پروژه و یا برنامه اجرایی :

فاز اول - دریافت پروپزال ها (حداکثر 15 بهمن ماه 94)

فاز دوم- داوری پروپزال ها و تعیین پروپزال منتخب (حداکثر 30 بهمن ماه 94)

حوزه های کلیدی موفقیت :

• کاهش درصد دوفاز شدن محصول به حداقل ممکن

• موجب تغییر طعم و کیفیت حلوا ارده نشود.

• عدم استفاده از مواد افزودنی شیمیایی

• قابل اجرا باشد و نیاز به تغییرات اساسی در خط تولید نداشته باشد.

• اقتصادی باشد.

• قابل انتقال به سایر واحدهای تولیدی حلوا ارده باشد (بر اساس شرایط)

• درصورت تهیه دستگاه جدید، در داخل کشور تهیه شده باشد.

• در قیمت تمام شده محصول اثر سوء نداشته باشد و حتی در حد امکان قیمت تمام شده محصول کمتر از حالت فعلی باشد.

رویکردهای قابل بررسی :

• ارائه طرح در بازه زمانی مورد نظر

• گذراندن تست های مورد نیاز براساس استانداردهای موجود برای محصول

نوع همکاری مطلوب :

1- خرید تکنولوژی و دانش فنی

2- دریافت مشاوره

3- مشارکت در فرآیند تحقیق و توسعه

موارد مورد نیاز در پیشنهادات :

• توصیف کلیات طرح و مشخصه های آن

• مدت زمان اجرای طرح(در صورت امکان)

• وضعیت مالکیت فکری طرح

• سطح بلوغ طرح (مفهوم، پروتوتایپ، آماده تجاری سازی، تجاری شده)

• هر گونه شواهدی در رابطه با عملیات

• پیش زمینه ها، تجارب و تخصص های مرتبط با مساله مورد نظر

• نوع همکاری مورد تمایل با شرکت متقاضی

• توصیف تیم/ سازمان (رزومه علمی و اجرایی تیم یا فرد)

تاریخ عنوان فایل عملیات
15 دی ماه 94 فایل RFP مساله دانلود فایل
ارسال پاسخ