از کلیه فناوران، موسسات، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان برای ارائه پیشنهادات خود در زمینه نیاز فناورانه زیر دعوت به عمل می آید.

ارسال پاسخ

شماره درخواست : REQ957430310
تاریخ اعلام :95/06/27
تاریخ انقضا : 95/07/30


عنوان نیاز فناورانه :

ارزیابی ژنومیک دام های ماده گله های تحت پوشش و ایجاد جمعیت مرجع

پیشینه موضوع :

 

ارایه تئوری ارزیابی ژنومی در سال 2002 ارائه شده و از آن پس بسیاری از شرکت های تجاری فعال در زمینه اصلاح نژاد دام به سرعت در حال تطبیق برنامه ها و اهداف اصلاحی خود با فناوری انتخاب ژنومیک هستند. ارزیابی ژنومیک یا همان بالغ شده روند اصلاح نژادی از گاوهای هلشتاین از سال 2009 با خواندن ژنوتیپ این گونه گاوها و ارزشگذاری ژنومیک آنها بمنظور شناخت ویژگیهای بارداری و تولید شیر بیشتر آغاز شده است که تعداد این گاوها در کشور ما 67 هزار راس می باشد. باید توجه داشت که اصلاح نژاد دام در سیر زمان همواره بدنبال بهینه سازی روش های کشف تنوع در سطح جمعیت ها بوده است، چرا که هدف اصلی در اصلاح دام، کشف تنوع موجود و استفاده حداکثری از آن تعیین میزان دقیق توان ژنتیکی در راستای اهداف اصلاحی و اقتصادی می باشد.

حوزه تخصصی :

سایر

شرح نیاز فناورانه :

 

امروزه استفاده گسترده از اسپرم های خانواده های محدود گاو هلشتاین در سراسر دنیا که باعث افزایش تعداد دختران حاصل از پدران انتخابی و افزایش همخونی در جامعه گاوهای هلشتاین و بروز مشکلات ناشی از آن شده است، همچنین این مسئله موجب گسترش برخی از نواقص و بیماری های ژنتیکی نهفته در جمعیت گاوهای شیری دنیا شده است. و از سوی دیگر، باعث برطرف شدن محدودیت های روش سنتی اصلاح دام می باشد که شامل موارد ذیل است:

 • هزینه های ارزیابی بالا و در نتیجه بالا بودن قیمت مواد ژنتیکی
 • عدم امکان تشخیص درست تنوع موجود در جمعیت
 • افزایش فاصله نسل
 • کاهش میزان پیشرفت ژنتیکی

بنابر این از آنجایی که موفقیت انتخاب ژنومی بر پایه برآورد اثرات نشانگرها با صحت بالا برای پیش بینی ارزش های اصلاحی افراد با استفاده از ژنوتیپ نشانگرها استوار است. پس از محاسبه ارزش های اصلاحی ژنومی، از این ارزش های اصلاحی برای رتبه بندی حیوانات و سپس انتخاب بهترین حیوانات برای آمیزش استفاده می شود. اثرات نشانگرها در یک جمعیت مرجع برآورد می شوند که هم دارای اطلاعات فنوتیپی و هم دارای اطلاعات ژنوتیپی هستند. وقتی اثرات نشانگرها برآورد شدند، ارزش اصلاحی ژنومی کاندیداهای انتخاب بصورت مستقیم با در دسترس بودن فقط اطلاعات نشانگرهای حیوانات قابل محاسبه است. درکشور ما متاسفانه جمعیت مرجع گاوهای هلشتاین موجود نمی باشد و ارز شگذاری صفات بر اساس عملکردهای مشاهده شده در جمعیت آمریکای شمالی باید ارزشگذاری شوند. با توجه به سیاست های کلان در بخش تولید و لزوم استفاده حداکثری از منابع در دسترس، یکی از افق های بهبود تولید که هم راستا با اقتصاد مقاومتی در زمینه پرورش گاو شیری در برهه کنونی است، شناسایی و توسعه دام های با ژنتیک برتر در سطح گله های گاو شیری در کشور می باشد. پیاده سازی این طرح افزایش بهره وری تولیدی و تولید مثلی را در گله های گاو شیری در کشور می باشد.

امروزه در گاو شیری بیش از 15 کشور از ارزش های اصلاحی ژنومی در سطح ملی استفاده می کنند ولی در ایران تا به امروز به دلیل عدم وجود جمعیت مرجع، در روش فعلی، 5 سال طول می کشد که اسپرم گاو نر به ماده تزریق شود و بچه آن گاو 2 سال طول می کشد تا بالغ شده و شیر ده شود، تازه بعد از آن متوجه می شوند که آیا این گاو متولد شده از نوع خوب گاو هلشتاین است یا نه. لذا این موضوع از جمله دلایلی است که در حال حاضر باعث کاهش راندمان در تولید شیر روزانه می باشد.

فازهای پروژه و یا برنامه اجرایی :

 

 • فاز اول - دریافت پروپزال ها (حداکثر 30 مهر ماه 95)
 • فاز دوم- داوری پروپزال ها و تعیین پروپزال منتخب (حداکثر 30 آبان ماه 95)

حوزه های کلیدی موفقیت :

 

ویژگی ها و خروجی هایی که فناوری ها و پیشنهادات مطرح شده بایستی داشته باشد عبارتند از:

 • انتقال دانش و فناوری جدید طراحی محصول (گاو نر به منظور تولید اسپرم و تلیسه های برتر جایگزین) به مجموعه
 • امکان ترکیب برآوردهای ژنومیکی سایر صفات اقتصادی با ضرایب مربوطه جهت برآورد شاخص اقتصادی در مجموعه های تحت پوشش بر اساس مبنای بین المللی و در نتیجه مقایسه روند تغییرات این حیوانات با جامعه هلشتاین کشورهبرتر جایگزین) به مجموعه
 • امکان ترکیب برآوردهای ژنومیکی سایر صفات اقتصادی با ضرایب مربوطه جهت برآورد شاخص اقتصادی در مجموعه های تحت پوشش بر اساس مبنای بین المللی و در نتیجه مقایسه روند تغییرات این حیوانات با جامعه هلشتاین کشورهای پیشرفته
 • حداکثر نمودن سرعت پیشرفت ژنتیکی در سایر صفات اقتصادی گاوهای هلشتاین کشور و بهبود قابل توجه به ویژه در صفات دارای وراثت پذیری پایین
 • شناسایی و انتخاب گوساله های نر ممتاز در واحدهای تحت پوشش، مراکز تولید اسپرم و امکان حذف زود هنگام آنها پس از انجام برآورد ژنومیکی
 • کاهش هزینه نگهداری گاوهای نر و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده اسپرم تولیدی آنها در چرخه تولید
 • وجود دقت آزمایش بین 50 تا 140 هزار جفت نوکلوئید
 • شناسایی دام و نمونه برداری
 • استخراج DNA و انجام سایر آزمایشات و آنالیزهای آزمایشگاهی
 • تعیین ژنوتیپ نمونه ها و اثرات آن بر SNP-CHIP
 • آنالیز بیوانفورماتیکی نمونه ها و ارزیابی ژنومی
رویکردهای غیر قابل قبول :

 

 • استفاده از روش معمول ارزیابی و اصلاح نژاد دام های نر و ماده

نوع همکاری مطلوب :

 

 • مشارکتی

موارد مورد نیاز در پیشنهادات :

 

 • توصیف کلیات طرح و مشخصه های آن
 • مدت زمان و هزینه اجرای طرح
 • وضعیت مالکیت فکری طرح
 • سطح بلوغ طرح (مفهوم، پروتوتایپ، آماده تجاری سازی، تجاری شده)
 • هر گونه شواهدی در رابطه با عملیات
 • پیش زمینه ها، تجارب و تخصص های مرتبط با مساله مورد نظر
 • نوع همکاری مورد تمایل با شرکت متقاضی
 • توصیف تیم/ سازمان (رزومه علمی و اجرایی تیم یا فرد)

درجه اهمیت :

مهم و ضروری

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند پیشنهادهای خود را از طریق سایت(روی لینک پاسخ در انتهای این صفحه کلیک کنید) یا پست الکترونیک Proposal@boomerangtt.com ارسال نمایند.

همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های  02188398563 – 02188398543 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ عنوان فایل عملیات
95/06/27 RFP دانلود فایل
ارسال پاسخ