شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک گروه از نیروگاه‌های برق، در نظر دارد در طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در سطح ستاد و پنج نیروگاه برق، با دارندگان این فناوری تعامل و همکاری نماید.

ارسال پاسخ

شماره درخواست : REQ958252328
تاریخ اعلام :95/08/15
تاریخ انقضا : 95/09/12


عنوان نیاز فناورانه :

طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در نیروگاه‌های برق

پیشینه موضوع :

 

تعدد تحقیقات علمی و تجارب پیاده‌سازی شده در مدیریت دانش مؤید آن است که در عصر حاضر این رویکرد نوین مدیریتی به‌عنوان راهکاری جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها موردتوجه فراوان قرار گرفته است؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که مدیریت دانش مانند هر رويكرد مدیریتی دیگری جهت پیاده‌سازی مؤثر و منطبق بر مقتضیات و شرایط سازمانی و نیز نیازهای دانشی در سازمان موردنظر، نیازمند الگوی جامعی است که دربردارنده فرآیندهای اصلی مدیریت دانش، توالی و چگونگی پیاده‌سازی آن‌ها باشد.

 ازنظر تاریخی، می‌توان سه نسل از مدیریت دانش را از یکدیگر متمایز نمود:

نسل اول (سال‌هاي 1990 تا 1995): در طی این نسل، بسیاری از اقدامات بر تعریف مدیریت دانش، بررسی فواید بالقوه مدیریت دانش برای تجارت و طراحی پروژه‌های تخصصی مدیریت دانش مبتنی بود.

نسل دوم (سال 1996): از سال 1996 بسیاری از سازمان‌ها پست‌های جدید سازمانی برای مدیریت دانش در نظر گرفتند ازجمله مدیر ارشد دانش. منابع متفاوت مدیریت دانش با یکدیگر ترکیب‌شده و به‌سرعت در مباحث روزانه سازمانی به کار گرفته شدند. در طی این نسل، در تحقیقات مدیریت دانش، تعاریف متفاوت از دانش در مقوله‌های متنوعي مانند فلسفه‌های تجاری، نظام‌ها، الگوها، شیوه‌ها و فعالیت‌ها و فناوری‌های پیشرفته وجود داشتند. نسل دوم مدیریت دانش بر این نکته تأکید می‌کند که مدیریت دانش درباره تغییر نظام‌مند سازمانی است، جایی که شیوه‌های مدیریتی، نظام‌های سنجش، ابزارها و مدیریت محتوا نیاز به گسترش مشترک دارد.

نسل سوم (از حوالي سال 2002 به بعد)‌: درنتیجه دیدگاه‌ها و شیوه‌های نوین، نسل سوم مدیریت دانش اکنون در حال پدیدار شدن با روش‌های جدید و نتایج جدید است. نسل سوم مدیریت دانش با فلسفه سازمان، استراتژی، اهداف، شیوه‌ها، نظام‌ها و رویه‌های سازمانی یکپارچه‌شده و تبدیل به کار روزانه کارکنان و محرک برای آن‌ها شده است؛ و همچنين این نسل بر پیوند میان دانستن و عمل تأکید فراواني مي‌کند.

حوزه تخصصی :

IT , رایانه , مدیریت , سایر

شرح نیاز فناورانه :

 

در عصر تحولات سریع محیط کسب‌وکار، سازمان‌هایی می‌تواند خود را با این تحولات سازگار کنند که به‌طور مؤثر دانش سازمانی خود را مدیریت می‌کنند. مدیریت مؤثر دانش در اینجا به مفهوم شناسایی، کسب یا خلق، بومی‌سازی، به اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش در راستای تحقق راهبرد‌های سازمان است.

اصطلاح مدیریت دانش طی دهه گذشته توجه و اقبال بسیاری در عرصه کسب‌وکار یافته است. علت این اقبال و توجه آن است که بسیاری از مدیران سازمان‌های مختلف، مدیریت دانش را به‌عنوان فرایندی قلمداد می‌کنند که سازمان‌ها را قادر می‌سازد از دارایی‌های دانش برای ایجاد ارزش استفاده کنند. مدیریت دانش بهره‌برداری و توسعه دارایی‌های دانشی یک سازمان در جهت تحقق اهداف سازمان است. سازمان‌های موفق در مدیریت دانش، دانش را یک سرمایه سازمانی دانسته و ارزش‌ها و قوانین سازمانی را جهت پشتیبانی از تولید و اشتراک دانش توسعه می‌دهند.

 در این گروه از نیروگاه‌های برق، با گذشت زمان دانشی که در ذهن کارکنان شکل‌گرفته، نهان شده و به دلیل عدم وجود سیستمی هدفمند جهت تشخیص، جمع‌آوری، سازمان‌دهی، اشتراک، انتشار، کاربرد، پالایش و تبدیل دانش نهان به آشکار، باعث عدم ماندگاری دانش و صرف هزینه‌های ناشی از دانش ازدست‌رفته در سازمان می‌شود. بر همین اساس در استراتژی‌های رشته فعالیت بهره‌برداری نیروگاه با تأکید ویژه بر فرآیند مدیریت دانش، استراتژی‌های زیر تدوین شده است:

 • توسعه و بهبود فرایندها و رویه‌های راهبری، بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاهی
 • انتقال دانش فنی روز در حوزه بهره‌برداری و تعمیرات با مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی
 • توسعه نظام‌های فنی و مدیریت دانش با استفاده از مراکز علمی و دانشگاهی
 • شناسایی و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان برای راهبری، بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاهی
 • بهبود بهره‌وری نیروی انسانی

 ضرورت وجود نظام مدیریت دانش در این گروه نیروگاهی از جهات زیر مشهود است:

 1. اهمیت نقش دانش موجود (صریح و ضمنی) نزد نیروهای سازمانی در پیشبرد فعالیت‌ها و فرآیندهای گروه و لزوم مدیریت بهینه آن از طریق ثبت، نگهداری و به‌کارگیری دانش عملی و علمی کارکنان به‌ویژه افراد باتجربه و متخصص؛
 2. لزوم شناسایی و فعال‌سازی فرآیند‌های دانش‌بنیان و گروه‌های دانشی به‌منظور تبدیل این گروه به سازمانی یادگیرنده؛
 3. ضرورت وجود جریان و تبادل دانش در سطح گروه و حرکت آن از کسب دانش فردی به‌سوی کسب و تبادل بیشتر دانش در سازمان؛
 4. وجود مسائل چالش‌برانگیزی چون خروج دانش از سازمان به دلیل بازنشستگی کارکنان، جابه‌جایی، ترک خدمت و ...
 5. ضرورت توجه عملی و مؤثر به عملکرد شرکت‌ها و کارکنان دانشی از طریق تعیین الگوها و استانداردهای مناسب اندازه‌گیری و شاخص‌های ارزیابی دانش تولیدشده

 در ضمن برخی از مشکلات ناشی از نبود سازوکارهای کارآمد مدیریت دانش در این گروه نیروگاهی عبارت‌اند از:

 • استفاده ناکافی از تجربیات بهینه سازمانی
 • از دست دادن دانش سازمانی به دلیل جابجایی، بازنشستگی یا ترک خدمت منابع انسانی
 • کاهش بهره‌وری به دلیل عدم دسترسی به دانش موردنیاز جهت تصمیم‌گیری‌های اساسی
 • حل مجدد مسائل به علت عدم دسترسی به دانش گذشته
 • عدم استفاده از دانش نیروی داخلی در کل شبکه نیروگاهی

لذا این گروه، در نظر دارد در طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در سطح ستاد و پنج نیروگاه برق، با دارندگان این فناوری تعامل و همکاری نماید.

فازهای پروژه و یا برنامه اجرایی :

 • فاز اول - دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر 12 آذرماه 95)
 • فاز دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (حداکثر 30 آذرماه 95)

حوزه های کلیدی موفقیت :

 

ویژگی‌ها و خروجی‌هایی که پیشنهاد‌های مطرح‌شده باید داشته باشند:

در حوزه فرهنگ‌سازمانی:

 • توسعه فرهنگ دانش‌محور
 • شناسايي نقاط ضعف و قوت فرهنگ دانشي سازمان
 • ارائه راهبردهاي اجرایی براي جاری‌سازی فرآیندهای مدیریت دانش
 • ارائه راهبردهاي انگيزش كارشناسان در جهت تسهيم دانش
 • ارائه راهبردهای مبتنی بر تسهیم دانش رودررو

 در حوزه ساختار و راهبری:

 • تشکیل و راه‌اندازی ساختار راهبری مدیریت دانش
 • طراحی مدل حاکمیتی و شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های زیرمجموعه بر اساس مدیریت دانش
 • ارائه آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های قانونی متناسب مدیریت دانش
 • ايجاد، بهبود و مكانيزه كردن نظام پاداش‌دهی دانش‌محور

در حوزه تكنولوژي اطلاعات (قابليت‌هاي سامانه نرم‌افزاري مديريت دانش):

 • اخذ، نظم‌دهي، دسترس‌دهي کنترل‌شده و طبقه‌بندي مستندات دانشي سازمان مانند گزارش‌گيري تحليلي، گزارش‌های آينده‌نگر، چكيده پژوهش‌ها و ... تحت وب
 • ساماندهي دانش‌هاي تولیدشده حين فرايندهاي كاري شامل جمع‌آوري، ارزيابي، دسته‌بندي و بازيابي آن‌ها در جهت توليد بانك دانشي سازمان (بر اساس درخت دانش و کلمات کلیدی)
 • ايجاد نقشه دانش سازماني بر اساس حوزه‌های دانش
 • امكان ايجاد بسته دانشي منسجم در پايان هر پروژه كاري سازمان
 • شبکه‌سازی خبرگان بر اساس امکانات شبکه‌های اجتماعی
 • ایجاد پروفایل دانشی خبرگان با پوشش مهارت‌های کاری
 • ایجاد انگیزش در کاربران بر اساس نظام‌های ارزیابی، انگیزش و بازی‌سازی
 • سهولت کاربری و زیبایی محیط نرم‌افزار

بدیهی است تمامی موارد فوق بر اساس مدل مرجع مدیریت دانش و ابعاد موردتوجه مدل و در سایه یک برنامه مدیریت تغییر مناسب محقق خواهد شد، بنابراین پیش‌بینی دقیق انواع دوره‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی و تدوین ساختار راهبری از الزامات برنامه اجرایی است.

رویکردهای قابل بررسی :

 

 • استقرار مرحله‌به‌مرحله مدیریت دانش به‌طور کامل و توجه هم‌زمان به تمامی ابعاد مدیریت دانش
 • ارزیابی و بلوغ سنجی مدیریت دانش در سطح گروه
 • انتخاب پایلوت و طراحی طرح جامع مدیریت دانش برای استقرار در پایلوت و همچنین تدوین مسیر راه بلندمدت استقرار مدیریت دانش در تمامی سطوح بلوغ و در محدوده تمامی شرکت‌های گروه
 • استقرار طرح جامع مدیریت دانش در پایلوت منتخب
 • توسعه مدیریت دانش در محدوده تمامی شرکت‌های گروه

نکته حائز اهمیت در مسیر استقرار طرح، انتقال دانش فنی مدیریت دانش به تیم منتخبی در درون گروه به‌منظور توسعه و تداوم مدیریت دانش در سطح گروه است.

رویکردهای غیر قابل قبول :

 

 • استفاده از رویکردهای صرفاً نرم‌افزاری بدون توجه به ساختار و تفاوت‌های فرهنگی
 • رویکرد استقرار غیرمتمرکز
 • استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده و جزیره‌ای

نوع همکاری مطلوب :

 

 • خرید تضمینی خدمت
 • مشارکت در اجرا

موارد مورد نیاز در پیشنهادات :

 

کلیه موارد زیر در طرح ارائه‌شده باید مشخص شوند:

 • شرح دقیق جدول زمان‌بندی و مراحل اجرایی و فعالیت‌های کلیدی هر مرحله به همراه خروجی‌های مورد انتظار
 • تشریح کامل مدل‌ و متدولوژی مورداستفاده در استقرار مدیریت دانش
 • آنالیز دقیق هزینه بر اساس مراحل اجرایی
 • سوابق اجرایی مجری در سازمان‌های مشابه
 • پیش‌زمینه‌ها، تجارب و تخصص‌های مرتبط با مسئله موردنظر
 • نوع همکاری مورد تمایل با شرکت متقاضی
 • توصیف تیم/ سازمان (رزومه علمی و اجرایی تیم یا فرد)

درجه اهمیت :

مهم

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند پیشنهادهای خود را از طریق سایت(روی لینک پاسخ در انتهای این صفحه کلیک کنید) یا پست الکترونیک Proposal@boomerangtt.com ارسال نمایند.

همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های  02188398563 – 02188398543 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ عنوان فایل عملیات
95/08/15 RFP دانلود فایل
ارسال پاسخ