شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ کشاورزی و دامپروری در نظر دارد در زمینه "پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت‌های کشاورزی و دامپروری" با دارندگان این فناوری تعامل و همکاری نماید، لذا از کلیه فناوران، مؤسسات، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت به عمل می‌آورد تا برای ارائه پیشنهاد در این زمینه اقدام نمایند.

ارسال پاسخ

شماره درخواست : REQ958252348
تاریخ اعلام : 95/12/04
تاریخ انقضا : 95/12/13


عنوان نیاز فناورانه :

پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت‌های کشاورزی و دامپروری

پیشینه موضوع :

 

یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های هر سازمان، سرمايه دانشي می‌باشد که هدايت و هم‌افزایی آن از اولویت بالایی برخوردار است. با وجود اینکه مجموعه وسيعي از نظریه‌ها، فرآیندها، تکنیک‌ها و مطالعه‌های موردي در اين حوزه انجام شده است، اساساً مديريت دانش به عنوان يك مبحث جديد علمي در شاخه‌های مديريت و صنايع مطرح می‌باشد. تقریباً 75 درصد شرکت‌های برتر دنیا به پیاده‌سازی فرآیندهای مديريت دانش در سازمان خود توجه ویژه‌ای دارند. به‌طورکلی مديريت دانش، عملياتي براي تقويت فرآیندهای يك سيكل دانشي می‌باشد که خود شامل مراحل كشف دانش، اکتساب دانش، تبادل دانش موجود، به‌کارگیری دانش اخذشده، توسعه دانش در سازمان، ارزيابي دانش و ذخیره‌سازی و نهادینه کردن دانش اخذ شده است. اين عمليات در حوزه‌های فرهنگ‌سازمانی، تكنولوژي سازماني و ساختار سازماني به‌گونه‌ای رخ می‌دهد که در هر سه حوزه به صورت متوازن و گام‌به‌گام انجام گیرد. توسعه سیستم‌های مدیریت دانش در سال 1980 مطرح شد. سپس با استفاده از اقداماتی در زمینه هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند، مفاهیم تازه‌ای به‌عنوان دانش اکتسابی، مهندسی دانش و سیستم‌های بر پایه دانش به جهان عرضه شد. در سال 1989 برای آماده‌سازی مدیریت دانش بر پایه فناوری، انجمنی از سازمان‌ها در آمریکا تشکیل شد تا مدیریت دانش را به‌عنوان سرمایه در سازمان‌ها اعلام نماید. در سال 1991 برای اولین بار مطالبی درباره مدیریت دانش به چاپ رسید. وسیع‌ترین کار تحقیقاتی انجام‌گرفته در زمینه مدیریت دانش در سال 1995 در سازمان خلق دانش صورت پذیرفته است.

حوزه تخصصی :

IT , مدیریت

شرح نیاز فناورانه :

 

علوم دامپروری و کشاورزی به‌شدت تجربه مدار هستند و به دلیل تأثیر شرایط محیطی بر روی فعالیت‌های زراعی و دامی، بخش قابل‌توجهی از دانش مدیریت مزارع و واحدهای این صنعت توسط تجربه افراد به دست می‌آید؛ اما متأسفانه در این صنعت تدوین و نگهداری دانش در کشور چندان متداول نیست و در بسیاری از موانع افراد تازه‌کار مجدد به تجربه نمودن آموخته‌های قبلی مشغول می‌شوند. ازآنجاکه تجربه‌های کشاورزی بر خلاف علوم و صنایع دیگر (نظیر IT) بسیار زمان‌بر می‌باشد، لذا ایجاد یک سیستم مدیریت دانش برای ثبت، هدایت، انتقال، بهسازی و اشتراک دانش‌های تجربه‌شده و جذب‌شده در سازمان بسیار حیاتی خواهد بود. متأسفانه در حال حاضر افراد و حتی شرکت‌ها اغلب به‌صورت منفعل دانش را جذب کرده یا بکار می‌گیرند و تجربه حاصل شده در افرادی که مستقیماً مرتبط با موضوع بوده‌اند رسوب کرده و در طی زمان یا فراموش می‌شود یا با خروج افراد از سازمان از دست می‌رود. با توجه به اینکه در این شرکت‌های کشاورزی و دامپروری به‌صورت علمی و تخصصی در زمینه‌های مختلف باغبانی، کشاورزی، گلخانه، دامپروری و آبزی‌پروری فعالیت‌های مختلفی به انجام می‌رسد و از گذشته تجربه و علم زیادی به زمان حال انتقال یافته است و همچنین با گام نهادن در عرصه تولید محصولات بالادستی در هر یک از شاخه‌های فوق، حجم عمده‌ای از اطلاعات و دانش در حال تولید می‌باشد و از سوی دیگر هدف‌گذاری برنامه‌های تولید و برنامه‌ریزی برای افزایش کمیت و کیفیت تولید محصولات مختلف سبب شده است که تعداد زیادی پروژه و تغییر تکنولوژی در سازمان تعریف گردد که کارشناسان سازمان را با انفجاری از دانش و تجربیات مواجه ساخته است بنابراین تحلیل توانمندی نیروی انسانی و همچنین توان جذب سازمان در حوزه دانش و تکنولوژی نیاز به استقرار مدیریت دانش بیش‌ازپیش برجسته شده است.

نقش دوگانه فرهنگ، هم به‌عنوان مانع اصلی و هم به‌عنوان عامل توانمندساز در فعالیت‌های مدیریت دانش، اهمیت این عامل را در مدیریت کردن مؤثر فرآیندهای مدیریت دانش دوچندان می‌سازد. مدیریت دانش تنها زمانی به‌طور موفقیت‌آمیز در سازمان اجرا می‌گردد که از قبل زمینه فرهنگی متناسب با این نظام بسترسازی شده باشد؛ زیرا هدایت نمودن دانش موجود در سازمان یک امر انسانی است و به‌طور کامل مربوط به منابع انسانی می‌گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می‌باشد. صاحب‌نظران این حوزه معتقد هستند که 80 درصد مدیریت دانش به افراد و فرهنگ‌سازمانی و 20 درصد آن به فناوری‌های مدیریت دانش مربوط می‌شود. ازاین‌رو به‌کارگیری یک مدل مناسب برای سنجش و ارزیابی وضعیت فرهنگ‌سازمانی و ارائه و به‌کارگیری ابزار و راه‌کارهایی مناسب جهت ارتقای وضعیت موجود فرهنگ‌سازمانی از مهم‌ترین خروجی‌های مورد انتظار این پروژه است.

عدم استقرار نظام مديريت دانش مؤثر و يا پیاده‌سازی ناموفق و يا فاقد اثربخشي مناسب می‌تواند زیان‌ها و اتلاف منابع كلاني را به این شرکت‌های کشاورزی و دامپروی وارد کند. زیان‌هایی چون اتلاف منابع مالي، مادي، فيزيكي، انساني و زمانی، بروز و تكرار شکست‌ها، عدم بهره‌مندی از تجربيات موفق و پیروزی‌ها و عدم استفاده بهينه از درس آموخته‌ها، انجام فعالیت‌های تكراري و موازي كاري به‌صورت مكرر در حوزه‌های مختلف سازمان، عدم تبديل دانش ضمني به صريح و بالعكس در سازمان، عدم انباشت دانش مفيد در سازمان و استفاده گسترده و بهينه از آن، وابستگي زياد فعالیت‌های سازمان به اشخاص، عدم امكان اتخاذ تصميمات مقتضي در زمان مناسب، محدود شدن نوآوري، ايجاد و عدم اصلاح فرايندهاي فاقد اثربخشي و نهایتاً عدم دستيابي و تحقق بخشي از اهداف و مأموریت‌های سازمان می‌باشد، لذا این مجموعه‌ از شرکت‌های بزرگ کشاورزی و دامپروری در نظر دارد در زمینه "پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت‌های کشاورزی و دامپروری" با دارندگان این فناوری تعامل و همکاری نماید.

فازهای پروژه و یا برنامه اجرایی :

 

 • فاز اول - دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر 13 اسفند‌ماه 95)
 • فاز دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (حداکثر 20 فروردین‌ماه 96)

حوزه های کلیدی موفقیت :

 

راه‌حل‌ها و پیشنهادها باید الزامات زیر را رعایت نمایند:

استقرار فرآیندها و ابزارها:

 • توسعه فرهنگ دانش‌محور
 • ارائه راهبردهاي اجرایی براي جاری‌سازی فرآیندهای مدیریت دانش پروژه‌ها و واحدهای عملیاتی
 • ارائه راهبردهاي انگيزش كارشناسان در جهت تسهيم دانش
 • ارائه راهبردهای مبتنی بر تسهیم دانش رودررو

در حوزه ساختار و راهبری:

 • تشکیل و راه‌اندازی ساختار راهبری مدیریت دانش
 • طراحی مدل حاکمیتی و شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های زیرمجموعه بر اساس مدیریت دانش
 • ارائه آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های قانونی متناسب مدیریت دانش
 • ايجاد، بهبود و مكانيزه كردن نظام پاداش‌دهي دانش‌محور
 • تدوین فرآیند ضبط و اشتراک دانش در حوزه‌های مورد عمل

در حوزه تكنولوژي اطلاعات (قابليت‌هاي سامانه نرم‌افزاري مديريت دانش):

 • اخذ، نظم‌دهي، دسترس‌دهي كنترل شده و طبقه‌بندي مستندات دانشي سازمان مانند گزارش‌گيري تحليلي، گزارش‌های آينده‌نگر، چكيده پژوهش‌ها و ... تحت وب
 • ساماندهي دانش‌هاي توليد شده حين فرايندهاي كاري شامل جمع‌آوري، ارزيابي، دسته‌بندي و بازيابي آن‌ها در جهت توليد بانك دانشي سازمان (بر اساس درخت دانش و کلمات کلیدی)
 • ايجاد نقشه دانش سازماني بر اساس حوزه‌های دانش
 • امكان ايجاد بسته دانشي منسجم در پايان هر پروژه كاري سازمان
 • ایجاد پروفایل دانشی خبرگان با پوشش مهارت‌های کاری
 • ایجاد انگیزش در کاربران بر اساس نظام‌های ارزیابی، انگیزش و بازی‌سازی

بدیهی است تمامی اهداف بالا بر اساس مدل مرجع مدیریت دانش و ابعاد موردتوجه مدل و در سایه یک برنامه مدیریت تغییر مناسب محقق خواهد شد، بنابراین پیش‌بینی دقیق انواع دوره‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی و تدوین ساختار راهبری از الزامات برنامه اجرایی است.

رویکردهای قابل بررسی :

 

راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل مسئله:

(راه‌حل‌های پیشنهادی لزوماً محدود به پیشنهادهای زیر نخواهد بود)

 • پیاده‌سازی مدیریت دانش در قالب مراحل و چارچوب‌های مشخص و مدون که دستاورد آن مستندسازی، اشتراک، ترویج و توسعه تجربیات و دانش جذب و ایجاد شده در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری باشد
 • استقرار مرحله‌به‌مرحله مدیریت دانش به‌طور کامل و توجه هم‌زمان به تمامی ابعاد مدیریت دانش
 • ارزیابی و بلوغ سنجی مدیریت دانش در سطح گروه
 • انتخاب پایلوت و طراحی طرح جامع مدیریت دانش برای استقرار در پایلوت و همچنین تدوین مسیر راه بلندمدت استقرار مدیریت دانش در تمامی سطوح بلوغ و در محدوده تمامی شرکت‌های گروه
 • استقرار طرح جامع مدیریت دانش در پایلوت منتخب

رویکردهای غیر قابل قبول :

 

 • روش‌های پیچیده که درک و استفاده از آن‌ها برای کسب اطلاعات مورد نیاز، برای کاربران زمان‌بر باشد و منجر به ایجاد دوباره‌کاری و اتلاف هزینه و وقت گردد.
 • استقرار نظام مدیریت دانش که اتکای اصلی آن به نرم‌افزارهای این حوزه باشد و به موضوعات اساسی ساختار و فرهنگ‌سازمانی به شکل شایسته نپردازد

نوع همکاری مطلوب :

 

 • برون‌سپاری (Outsourcing)

موارد مورد نیاز در پیشنهادات :

 

کلیه موارد زیر در طرح ارائه‌شده باید مشخص شوند:

 • شرح اجمالی فناوری یا روش پیشنهادی (اصول، مشخصات و ویژگی‌ها و موارد استفاده)
 • منحصربه‌فرد بودن فناوری/ روش پیشنهادی
 • سطح بلوغ طرح (مفهوم، پروتوتایپ، آماده تجاری‌سازی، تجاری شده) و وضعیت مالکیت فکری طرح
 • مراحل اجرا
 • طرح توسعه و تشریح جدول زمان‌بندی و مراحل طراحی، ساخت، تست و تحویل
 • ویژگی‎های عملکردی، مواد و تجهیزات موردنیاز و روش و شرایط اجرای فرآیند
 • شرح هزینه‌های موردنیاز
 • پیش‌زمینه‌ها، تجارب و تخصص‌های مرتبط با مسئله موردنظر
 • نوع همکاری مورد تمایل با شرکت متقاضی
 • توصیف تیم/ سازمان (رزومه علمی و اجرایی تیم یا فرد)

درجه اهمیت :

مهم

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند پیشنهادهای خود را از طریق سایت(روی لینک ارسال پاسخ در انتهای این صفحه کلیک کنید) یا پست الکترونیک Proposal@boomerangtt.com ارسال نمایند.

همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های  02188398563 و 02188398543 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ عنوان فایل عملیات
95/12/04 RFP دانلود فایل
95/12/04 Proposal Template دانلود فایل
ارسال پاسخ