شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت دانش"  با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.

ارسال پاسخ

شماره درخواست : RFP279610070
تاریخ اعلام :96/10/09
تاریخ انقضا : 96/11/05


عنوان نیاز فناورانه :

پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت دانش

پیشینه موضوع :

 

تعدد تحقیقات علمی و تجارب پیاده‌سازی مدیریت دانش مؤید آن است که در عصر حاضر این رویکرد نوین مدیریتی به عنوان راهکاری جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها مورد توجه فراوان قرار گرفته است؛ اما نکته حائز اهمیت در این است که مدیریت دانش مانند هر رويكرد مدیریتی دیگری جهت پیاده‌سازی مؤثر و منطبق بر مقتضیات و شرایط سازمانی و نیز نیازهای دانشی در سازمان مورد نظر، نیازمند الگوی جامعی است که دربردارنده فرآیندهای اصلی مدیریت دانش، توالی و چگونگی پیاده‌سازی آن‌ها باشد. آنچه در گذشته باعث برتری سازمان‌ها نسبت به یکدیگر می‌شد، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و سرمایه‌ی مادی بیشتر بود. در روزگار کنونی دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند انتظار داشته باشند که تولیدات و خدماتی که قبلاً باعث موفقیت آن‌ها شده بود، در آینده نیز زمینه‌ساز ادامه حیات آن‌ها گردد چراکه عامل اصلی تمایز و مزیت رقابتی سازمان‌ها در عصر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات، اطلاعات و دانش بیشتر آن‌ها نسبت به رقبا می‌باشد.

از نظر تاریخی، می‌توان سه نسل از مدیریت دانش را از یکدیگر متمایز نمود:

نسل اول (سال‌هاي 1990 تا 1995): در طی این نسل، بسیاری از اقدامات بر تعریف مدیریت دانش، بررسی فواید بالقوه مدیریت دانش برای تجارت و طراحی پروژه‌های تخصصی مدیریت دانش مبتنی بود.

نسل دوم (سال 1996): از سال 1996 بسیاری از سازمان‌ها پست‌های جدید سازمانی برای مدیریت دانش در نظر گرفتند از جمله مدیر ارشد دانش. منابع متفاوت مدیریت دانش با یکدیگر ترکیب و به سرعت در مباحث روزانه سازمانی به کار گرفته شدند. در طی این نسل، در تحقیقات مدیریت دانش، تعاریف متفاوت از دانش در مقوله‌های متنوعي مانند فلسفه‌های تجاری وجود داشتند. نسل دوم مدیریت دانش بر این نکته تأکید می‌کند که مدیریت دانش درباره تغییر نظام‌مند سازمانی است، جایی که شیوه‌های مدیریتی، نظام‌های سنجش، ابزارها و مدیریت محتوا نیاز به گسترش مشترک دارد.

نسل سوم (از سال 2002 به بعد)‌: در نتیجه دیدگاه‌ها و شیوه‌های نوین، نسل سوم مدیریت دانش اکنون در حال پدیدار شدن با روش‌های جدید و نتایج جدید است. بنا بر عقیده ویگ "یک تفاوت با دیگر نسل‌های مدیریت دانش این است که نسل سوم مدیریت دانش با فلسفه سازمان، استراتژی، اهداف، شیوه‌ها، نظام‌ها و رویه‌های سازمانی یکپارچه شده و تبدیل به کار روزانه کارکنان و محرک برای آن‌ها شده است."

آنچه قابل ذکر است، عدم استقرار رویکردهای رسمی مدیریت دانش در شرکت مادر و زیرمجموعه‌های آن می‌باشد.

شرح نیاز فناورانه :

 

امروزه عمده‌ترین سرمایه سازمان‌ها، دانشی است که به آن دسترسی دارند؛ بنابراین سازمان‌هایی می‌توانند موفق عمل نمایند که مفيدترین، معتبرترین و به‌روزترین دانش در حوزه کسب‌وکار خود را در اختيار داشته و به نحو مطلوب از آن استفاده نمایند.

در این شرکت غذایی، دانش یکی از دارایی‌های استراتژیک و کليدي سازمان‌ها محسوب می‌شود و یکی از عوامل مهم توانایی سازمان‌ها براي رقابت در بازار جدید جهانی است؛ بنابراین این شرکت قصد دارد با استقرار مدیریت دانش، ضمن دستیابی به این مهم، به دنبال ایجاد و توسعه دارایی‌های دانشی سازمان از طریق شناسایی، خلق، تسهيم و فراگيري دانش مرتبط باشد تا علاوه بر تحقق اهداف و برنامه‌ها، مزیت رقابتی نیز ایجاد نماید.

باید اشاره داشت که در این شرکت، سیستم مدیریت کیفیت پیاده‌سازی شده است و دارای استانداردهای آزمایشگاهی می‌باشد. درواقع بخشی از مستندسازی مورد نیاز فرایند مدیریت دانش وجود دارد که شامل دستورالعمل و روش‌های اجرایی می‌باشد.

ضرورت وجود نظام مدیریت دانش در این شرکت از جهات زیر مشهود است:

 1. اهمیت نقش دانش موجود (صریح و ضمنی) نزد نیروهای سازمانی در پیشبرد فعالیت‌ها و فرآیندهای گروه و لزوم مدیریت بهینه آن از طریق ثبت، نگهداری و به‌کارگیری دانش عملی و علمی کارکنان به‌ویژه افراد باتجربه و متخصص؛
 2. لزوم شناسایی و فعال‌سازی فرآیند‌های دانش‌بنیان و گروه‌های دانشی به منظور تبدیل این شرکت به سازمانی یادگیرنده؛
 3. ضرورت وجود جریان و تبادل دانش و حرکت آن از کسب دانش فردی به سوی کسب و تبادل بیشتر دانش در سازمان؛
 4. وجود مسائل چالش‌برانگیزی چون خروج دانش از سازمان به دلیل بازنشستگی پرسنل، جابه‌جایی، ترک خدمت و ...
 5. ضرورت توجه عملی و مؤثر به عملکرد شرکت‌ها و کارکنان دانشی از طریق تعیین الگوها و استانداردهای مناسب اندازه‌گیری و شاخص‌های ارزیابی دانش تولیدشده

در ضمن برخی از مشکلات ناشی از نبود سازوکارهای کارآمد مدیریت دانش در سطح شرکت، عبارت‌اند از:

 • استفاده ناکافی از تجربیات بهینه‌سازمانی
 • از دست دادن دانش سازمانی به دلیل جابجایی، بازنشستگی یا ترک خدمت منابع انسانی
 • کاهش بهره‌وری به دلیل عدم دسترسی به دانش مورد نیاز جهت تصمیم‌گیری‌های اساسی
 • حل مجدد مسائل به علت عدم دسترسی به دانش گذشته
 • عدم استفاده از دانش نیروی داخلی در کل گروه

رویکرد مورد توجه در این شرکت، استقرار مرحله‌به‌مرحله مدیریت دانش به طور کامل و توجه هم‌زمان به تمامی ابعاد مدیریت دانش است.

مراحل زیر اصول کلی استقرار مدیریت دانش در سطح گروه را نشان می‌دهد:

 • ارزیابی و بلوغ سنجی مدیریت دانش در سطح گروه
 • تدوین درخت حوزه‌های دانش
 • شناسایی و تحلیل شکاف دانش در حوزه‌های دانش کلیدی
 • انتخاب پایلوت و طراحی طرح جامع مدیریت دانش برای استقرار در پایلوت
 • استقرار طرح مدیریت دانش در پایلوت منتخب

*نکته حائز اهمیت در مسیر استقرار طرح، انتقال دانش فنی مدیریت دانش به تیم منتخبی در درون گروه به منظور توسعه و تداوم مدیریت دانش در سطح گروه است.

فازهای پروژه و یا برنامه اجرایی :

 • فاز اول - دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر 28 دی ماه 96)
 • فاز دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (حداکثر 18 بهمن ماه 96)

حوزه های کلیدی موفقیت :

 

(تحقق اهداف مورد نظراز پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش)

الف ـ در حوزه فرهنگ سازماني

 • توسعه فرهنگ دانش‌محور
 • شناسايي نقاط ضعف و قوت فرهنگ دانشي سازمان
 • ارائه راهبردهاي اجرایی براي جاری‌سازی فرآیندهای مدیریت دانش
 • برگزاری دوره‌های آموزشی دانش نویسی و مستندات سازی تجارب
 • ارائه راهبردهاي انگيزش كارشناسان در جهت تسهيم دانش
 • ارائه راهبردهای مبتنی بر تسهیم دانش رودررو

ب ـ در حوزه ساختار و راهبری

 • تشکیل و راه‌اندازی ساختار راهبری مدیریت دانش
 • تدوین درخت دانش، شناسایی حوزه‌های دانش کلیدی و تحلیل شکاف دانش
 • طراحی مدل حاکمیتی و شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های زیرمجموعه بر اساس مدیریت دانش
 • ارائه آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های قانونی متناسب مدیریت دانش
 • تدوین و استقرار رویه‌های مستندسازی تجارب بازنشستگان
 • ايجاد، بهبود و مكانيزه كردن نظام پاداش‌دهي دانش‌محور

ج ـ در حوزه تكنولوژي اطلاعات (قابليت‌هاي سامانه نرم‌افزاري مديريت دانش)

 • ساماندهي دانش‌هاي توليد شده حين فرايندهاي كاري شامل جمع‌آوري، ارزيابي، دسته‌بندي و بازيابي آن‌ها در جهت توليد بانك دانشي سازمان (بر اساس درخت دانش و کلمات کلیدی)
 • اخذ، نظم‌دهي، دسترس‌دهي كنترل شده و طبقه‌بندي مستندات دانشي سازمان
 • ايجاد نقشه دانش سازماني بر اساس حوزه‌های دانش
 • امكان ايجاد بسته دانشي منسجم در پايان هر پروژه كاري سازمان
 • سهولت کاربری محیط نرم‌افزار

 

*پیش‌بینی دقیق انواع دوره‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی و تدوین ساختار راهبری از الزامات برنامه اجرایی است.

رویکردهای غیر قابل قبول :

 • استفاده از رویکردهای صرفاً نرم‌افزاری بدون توجه به ساختار و تفاوت‌های فرهنگی
 • رویکرد استقرار غیرمتمرکز
 • استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده و جزیره‌ای

نوع همکاری مطلوب :

براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

موارد مورد نیاز در پیشنهادات :

کلیه موارد زیر در طرح ارائه‌شده باید مشخص شوند:

 • تشریح کلیه مراحل فنی.
 • تشریح خروجی ­های حاصل از فرایند.
 • جدول زمان‌بندی و مراحل اجرای روش موردنظر.
 • هزینه­ های موردنیاز برای اجرای طرح.
 • توصیف تیم/ سازمان (رزومه علمی و اجرایی تیم یا فرد)

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند پیشنهادهای خود را از طریق سایت(روی لینک ارسال پاسخ در انتهای این صفحه کلیک کنید) یا پست الکترونیک Proposal@boomerangtt.com ارسال نمایند.

همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های  02188398563 - 02188398543 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ عنوان فایل عملیات
96/10/09 RFP دانلود فایل
96/10/09 Proposal Template دانلود فایل
ارسال پاسخ