انعقاد قرارداد انتقال فناوری ضد سرمازدگی محصولات درختی باغات

امضای قرارداد انتقال فناوری برای نجات میلیاردها ریال محصولات درختی باغات نطنز به همت "شبکه خدمات نوآوری بومرنگ"

یکبار دیگر فناوران کشور موفق به حل یکی از مشکلات صنعتی در حوزه کشاورزی شده اند. در این قرار داد با ارائه تکنولوژی ضد سرمازدگی باغات از خسارتهای فصلی که در پایان هر زمستان و یا ابتدای هر بهار به باغات میوه در اثر سرمازدگی و شوک های محیطی وارد می شد پیشگیری می شود.

شرکت نفیس تدبیر هوشمند با ابداع دکل های کنترل کننده شرایط جوی و با استفاده از سیستم های پایدار ساز شرایط جوی  مناسب توانسته است از بروز سرمازدگی های انتهای هر سال و ابتدای هر سال که زمان شکوفه دهی و شکل گیری میوه در باغات می باشد جلوگیری نماید.

به گفته مدیران شرکت کشاورزی فجر اصفهان ، هرسال میلیارد ها ریال بابت وقوع سرمازدگی به باغات صدمه و خسارت وارد می شود و عملا برخی از محصولات درختی که دارای مزیت های بسیار ارزشمند صادراتی و تجاری هستند، رفته رفته با عدم مهار این پدیده فصلی ، بازار های خود را از دست می دهند.