نشست انتقال فناوری ایران و کره جنوبی

نشست انتقال فناوری بین بنگاه های کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی با حضور ١٠ شركت صاحب فناور كره اي زمان: ١٩ آذر ٩٦-تهران