ثبت نام در جلسات B2B نمایشگاه INOTEX2016

با عنایت به حضور بیش از 20 شرکت فناور خارجی از کشورهای روسیه، آلمان، بلاروس، یونان و ... در حوزه مدیکال، کلیه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان می توانند به منظور برگزاری جلسات B2B از طریق شبکه نوآوری بومرنگ به عنوان کارگزار تبادل فناوری نمایشگاه اقدام نمایند.