فراخوان دریافت طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری در زمینه تفریحی و گردشگری

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به عنوان کارگزار تبادل فناوری یکی از شرکت های بزرگ فعال در حوزه تفریحی و گردشگری، سعی دارد طرح های مناسب سودآور را برای همکاری و مشارکت در سرمایه گذاری شناسایی نموده و زمینه عقد قراردادهای تجاری را بین طرفین فراهم آورد. کلیه شرکت های دانش بنیان و صاحبان طرح ها می توانند پیشنهادات اولیه خود را حداکثر تا 20 آبان ماه 95 و از طریق پست الکترونیک Tech@Boomerangtt.com ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02188398563 – 02188398543 تماس حاصل نمایید.